Açık Rıza Beyanı

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat, Anayasa’nın 20. maddesi, ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. ve devamı maddeleri ile Türk Medeni Kanunu’nun 24. Maddesi ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, TURA Online Sponsorluk Yönetimi Satış ve Pazarlama A.Ş. ’ye (“WLY” veya (“WeLinkYou” olarak anılacaktır.) şahsımla ilgili kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi, WLY tarafından bu bilgilerin kayıt edilmesini, tutulmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve işlenmesini ve/veya kişisel verileri işleyenlere ve/veya WLY’nin uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini, kişisel verilerimin WLY’ye veya WLY’nin uygun gördüğü üçüncü kişilerce işleme tabi tutulmasını gayri kabili rücu olarak, kayıtsız şartsız kabul ve bunlara muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin yukarıda sayılan işlemlere tabi olmalarını ve Türkiye içinde veya Türkiye dışında WLY’nin uygun gördüğü üçüncü kişilere verilmesini veya paylaşılmasını serbest irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.