Kullanım Koşulları

Tura Sponsorluk Yönetimi Online Sponsorluk Satış ve Pazarlama A.Ş. (“WLY”) kullanıcılarınınwww.welinkyou.co ve/veya www.welinkyou.com.tr adresi ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan WLY uygulamaları vasıtasıyla WLY’nin sunduğu içerik hizmetlerinden faydalandığı bir üyelik hizmeti sunar.

Bu Kullanım Koşulları, hizmetimizi kullanımınıza ilişkin kuralları belirler. Bu Kullanım Koşulları kapsamında “WLY hizmeti”, “hizmetimiz” ya da “hizmet” ibareleri hizmetimizle alakalı tüm içerik ve yazılımları da kapsayan hizmetleri ifade eder.

Üyelik

1.1.WLY tarafından sunulan hizmetler ücretli olarak üyelik usulü (Proje Sahibi üyelik ücreti öder. Sponsor, WLY’e Sponosrluk Komisyon Bedeli öder.) ile sunulmaktadır. Bu husustaki tüm detaylar Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiştir. WLY aboneliğiniz, sonlandırılıncaya kadar devam eder. WLY hizmetini kullanabilmek için internet erişimine ve WLY uygulamalarını destekleyen bir cihaza sahip olmalısınız. Ödeme Yöntemi, zaman zaman güncelleyebileceğiniz ve hesabınız üzerinden geçerli kredi kartınız aracılığıyla ödemeyi içerebilecek, mevcut, geçerli, tanınan bir Ödeme Yöntemi anlamına gelir. Üyeliğinizi fatura kesim tarihinden önce iptal etmediğiniz sürece, tarafımıza bir sonraki faturalama döneminin üyelik ücretini seçtiğiniz ödeme yöntemi üzerinden tahsil etme yetkisi vermiş olursunuz (bkz. “Üyelik İptali”).

1.2. WLY aboneliğinize dair bilgilere, WLY web sitesini veya uygulamasını ziyaret ederek “Hesabım” bağlantısı aracılığıyla erişebilirsiniz.

Faturalama ve Üyelik İptali

2.1. Faturalama Dönemleri: WLY hizmetinin üyelik ücreti ve hizmeti kullanımınıza bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masraflar, “Hesap” sayfanızda belirtilen belli faturalama tarihinde seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edilecektir. Ödeme Yönteminizin onaylanamaması ya da ücretli aboneliğinizin söz konusu aya dâhil olmayan bir günde başlaması gibi durumlarda ödeme tarihinizde değişiklikler yaşanabilir.

2.2. Ödeme Yöntemi: WLY hizmetini kullanabilmek için geçerli, kredi limiti bulunan kredi kartı bilgilerinizi Ödeme Yöntemi olarak sunmalısınız. Ödeme Yönteminizin reddedilmesi veya üyelik ücretinizin ödemesi için artık kullanılamaması durumunda, hesabınızla ilişkilendirilmiş herhangi bir Ödeme Yöntemi üzerinden ücret almamız için bize yetki vermiş sayılırsınız. Böyle bir durumda, tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu olmaya devam edersiniz. Ödeme Yöntemi olarak bilgilerini verdiğiniz kredi kartınızın geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi ve hesabınızı iptal etmemeniz halinde, üyelik ücretini geçerli bir Ödeme Yönteminden tahsil edinceye kadar hizmetimize erişiminizi askıya alabiliriz. Bazı Ödeme Yöntemleri’ni kullanmanız hâlinde sağlayıcı kuruluş, tarafınızdan Ödeme Yönteminizin işlenmesiyle alakalı dış işlem ücreti gibi çeşitli masraflar tahsil edebilir. Yerel vergi tutarları kullanılan Ödeme Yöntemi’ne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için Ödeme Yöntemi hizmet sağlayıcınızla görüşün.

2.3. Ödeme Bilgilerinizi Güncelleme: Ödeme Bilgilerinizi “Hesap” sayfasından güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir güncellemenin ardından, geçerli Ödeme Bilgileri üzerinden ücret almaya devam etmemiz için bize yetki vermiş sayılırsınız.

2.4. Üyelik İptali:

(i) İşbu Sözleşme’nin Proje Sahibi tarafından feshi, Proje Sahibi tarafından Sponsor’a geri ödenmesi gereken tüm bedeller dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf Proje Sahibi ve Sponsor arasında çözümlenecektir. WLY, Proje Sahibi ve Sponsor arasında doğabilecek iddia, itiraz, talep ve ihtilaflara taraf değildir.

(ii) Proje Sahibi, kredi kartından Üyelik Paketi bedelinin tahsil edilmesinden bir sonraki aya ilişkin olarak geçerli olmak üzere, işbu Sözleşme’yi feshetmek istediği takdirde, Üyeliğini sona erdirebilir. Aksi takdirde, her ay kredi kartından Site Üyelik Paketi Ücreti otomatik olarak WLY tarafından tahsil edilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeksizin, Proje Sahibi tarafından, Etkinlik devam ederken Site’ye üyelik, ancak yukarıda (i) numaralı bölümde belirtilen durumlarda sona erdirilebilir.

İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur ve tarafımızca tamamlanmamış üyelik dönemleri için iade ya da ödeme yapılmamaktadır. Aboneliğinizi iptal etmek için, “Hesap” sayfasına gidin ve iptal işlemlerine yönelik talimatları izleyin. Aboneliğinizi iptal etmeniz halinde, hesabınız mevcut faturalama döneminizin sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Hesabınızla WLY’e abone olurken Ödeme Yöntemi olarak üçüncü tarafları kullandıysanız ve WLY aboneliğinizi iptal etmek istiyorsanız bu işlemi söz konusu üçüncü taraf aracılığıyla yapmanız gerekebilir: örneğin; söz konusu üçüncü taraf ile hesabınıza erişip otomatik yenilemeyi kapatmak ya da söz konusu üçüncü taraf üzerinden WLY hizmetinden çıkmak. Ayrıca ilgili üçüncü taraf hesabınızı ziyaret ederek WLY üyeliğinizle ilgili faturalama bilgilerini de bulabilirsiniz.

2.5. Ücret ve Üyelik Modeli Değişiklikleri: Üyelik modelimizde ve hizmetimizin ücretinde zaman zaman değişiklik yapabiliriz, ancak yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya üyelik planlarınızdaki değişiklikler, bu değişiklik(ler)e ilişkin tarafınıza bildirim yapılmasını takip eden faturalama dönemleri için geçerli olacaktır.

WLY Hizmeti

3.1.WLY hizmetine abone olmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.

3.2. WLY üyeliğiniz boyunca tarafınıza WLY hizmetine erişmenize müsaade eden sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hak sağlamaktayız. Yukarıda belirtilenler haricinde, size hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat devredilmeyecektir. Hizmeti kamuya açık işlemlerde kullanmamayı kabul etmiş sayılırsınız.

3.3.WLY hizmetini, hizmetle ilişkili tüm özellikler ve işlevselliklerle birlikte, geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere ya da ilgili hizmet veya içeriğin kullanımına dair diğer kısıtlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. WLY hizmetinde saklanan ya da WLY hizmetinden ve WLY hizmeti aracılığıyla edinilen içerik veya bilgileri saklamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, dağıtımını yapmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, sergilemeyeceğinizi, işlemeyeceğinizi, yayımlamayacağınızı, lisanslamayacağınızı, türev ürün üretmeyeceğinizi, satışa sunmayacağınızı veya kullanmayacağınızı (Kullanım Koşulları’nda özellikle izin verilmediği sürece) kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca; WLY hizmeti dahilindeki içerik korumalarının hiçbirini bertaraf etmemeyi, kaldırmamayı, değiştirmemeyi, devre dışı bırakmamayı, geriletmemeyi veya bozmamayı; WLY hizmetine erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka otomatik yollar kullanmamayı; WLY hizmeti üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı; WLY hizmetinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi veya herhangi bir şekilde manipüle etmemeyi; herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten, her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dahil olmak üzere, WLY hizmeti ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklememeyi, göndermemeyi, e-posta ile veya başka şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Bu Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya hizmeti yasadışı bir şekilde ya da dolandırıcılık amaçlı kullanmanız halinde, hizmetimizi kullanmanızı sonlandırabilir veya kısıtlayabiliriz.

3.4.WLY içeriklerinin görüntü kalitesi cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir ve konumunuz, İnternet bağlantınızın hızı ve sunduğu bant genişliği gibi çeşitli unsurlardan etkilenebilir. Tüm internet erişimi ücretleri sizin sorumluluğunuzdadır. Mevcut internet veri kullanımı ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen internet sağlayıcınızla görüşün. WLY içeriklerini izlemeye başlayabilmek için geçmesi gereken süre; konumunuz, o anki bant genişliği, seçtiğiniz içerik ve WLY’i destekleyen cihazınızın yapılandırması gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterecektir.

3.5.WLY yazılımı WLY tarafından ya da WLY için geliştirilmiştir ve WLY içeriklerinin WLY’i destekleyen cihazlar aracılığıyla izlenebilmesi için tasarlanmıştır. Bu yazılım, cihaz ve kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir; işlevleri ve özellikleri cihazdan cihaza değişebilir. Hizmeti kullanmak için üçüncü taraf lisanslarına tabi bir üçüncü taraf yazılım kullanımının gerekli olabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. WLY ve ilgili üçüncü taraf yazılımlarının güncellenmiş sürümlerini otomatik olarak edinebileceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

Parolalar ve Hesap Erişimi

WLY hesabını oluşturan ve hizmet ücreti tarafınca seçilen Ödeme Yöntemi üzerinden ödenen abone (“Hesap Sahibi”), WLY hesabı ve hizmetimize erişmekte kullanılan WLY’i destekleyen cihazlar üzerinde erişim ve kontrol hakkına sahiptir ve WLY hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek (Böyle bir durumda hesabın izlenme geçmişinde bunun bilgisi mevcut olacaktır.) adına Hesap Sahibi, hizmete erişmekte kullanılan WLY’i destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın parolasını ya da hesaba bağlı Ödeme Yönteminin ayrıntılarını kimseyle paylaşmamalıdır. Hesabınızla ilgili olarak bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu sağlamak ve gerektiğinde bilgileri güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Sizi, WLY’i veya ortaklarımızı kimlik hırsızlığı veya diğer hileli hareketlerden korumak için, hesabınızı sonlandırabilir veya hesabınızı askıya alabiliriz.

Garantiler ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

WLY hizmeti “olduğu gibi” ve taahhütsüz ya da koşul olmaksızın sunulmaktadır. Özellikle belirtmek gerekirse, hizmetimiz kesintisiz veya hatasız olamaz. Tarafımıza karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı hasarlardan feragat etmiş sayılırsınız.

Muhtelif Hükümler

Geçerli Hukuk: Bu Kullanım Koşulları, Türkiye kanunlarına tabidir ve yine Türkiye kanunları kapsamında yorumlanabilir.

Talep Edilmeyen Materyaller. WLY, WLY içerikleri için talep edilmeyen materyal ya da fikirleri kabul etmez ve herhangi bir ortamda sunulan içerik ya da programlarının, WLY’e iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir.

Sürdürülebilirlik: Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Kullanım Koşulları Değişiklikleri ve Devir: WLY bu Kullanım Koşullarını zaman zaman değiştirebilir. Bu tür değişiklikler sizin için geçerli olmadan en az 30 (otuz) gün önce sizi bilgilendireceğiz. Sizinle anlaşmamızı, ilişkili haklarımız ve yükümlülüklerimiz dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda bir başka tarafa devredebilir veya temlik edebiliriz ve böyle bir devir veya temlikle ilişkili olarak bizimle iş birliğinde bulunmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Elektronik İletişimler: Hesabınızla ilgili bilgiler (ödeme izinleri, faturalar, parola ya da Ödeme Yöntemi değişiklikleri, onay mesajları, bildirimler vb.) tarafınıza yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Örneğin; üyelik sürecinde e-posta adresinize gönderilen e-postalar aracılığıyla.