Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Tura Online Sponsorluk Yönetimi Satış ve Pazarlama A.Ş. (Mersis No:0867095727200001), (bundan sonra “WLY” veya “WeLinkYou olarak anılacaktır) ile İnternet Sitesi ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan WLY uygulamaları vasıtasıyla WLY’nin sunduğu dijital sponsorluk hizmetlerine (bundan sonra “Dijital Sponsorluk” olarak anılacaktır.) ilişkin olarak akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi üzerinde yayımlanacak projelerine sponsor arayan proje sahibi şirketler (“Proje Sahibi”) ile Proje Sahibi’nin proje veya etkinliğine sponsor olmak isteyen kuruluş ve/veya kişileri ( “Sponsor”) kullanıcı/üye (bundan sonra Proje Sahibi ve Sponsor hep birlikte “Kullanıcı” veya “Üye” olarak anılacaktır.) arasında Kullanıcı’nın elektronik ortamda bulunan “Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının WLY kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

İnternet Sitesi: Her türlü fikri mülkiyet hakkı WLY’e ait www.welinkyou.com.tr uzantılı web sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı Sözleşmesi: İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için Sponsor ve/veya Proje Sahibi tarafından elektronik ortamda imzalanan işbu kullanıcı/üyelik sözleşmesini ifade etmektedir.

Proje: Proje Sahibi’nin, İnternet Sitesi’nde yayınladığı projesini/etkinliğini ifade etmektedir

Sponsorluk Bedeli: Sponsor’un, Proje için Proje Sahibi’ne ödeyeceği İnternet Sitesi’nde belirlenen sponsorluk paketleri arasından seçilen sponsorluk bedelini ifade etmektedir.

Sponsorluk Komisyon Bedeli: (a) İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren otomatik olarak herhangi bir bildirime tabi olmaksızın geçerli olmak üzere, (i) 500.000,00.- TL’ye kadar olan PROJE’ler için %12; (ii) 501.000,00.- – 1.000.000,00.- TL arasındaki PROJE’ler için %9.5; (iii) 1.000.001,00.- TL üzerindeki PROJE’ler için %8 WLY’e, ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenecek ve WLY tarafından dilediği zaman, İnternet Sitesi’nde duyuru yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkı bulunan vergiler hariç olmak üzere net sponsorluk komisyon bedelini ifade etmektedir. Mal veya hizmet karşılığı yapılacak ayni/barter anlaşmalarda; söz konusu mal veya hizmet için kesilecek fatura bedelleri üzerinden yukarıdaki oranlar aynen geçerlidir.

Üyelik Paketi: Proje Sahibi tarafından İnternet Sitesi’ne, üye olunarak Kullanıcı Sözleşmesi imzalandıktan sonra bedeli (detaylar Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilmiştir) WLY’e ödendikten sonra satın alınacak (i) Klasik Paket veya (ii) Premium Paketi ifade etmektedir.

3. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

Kullanıcı, 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu Dijital Sponsorluk hizmetlerinin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital Sponsorluk hizmetlerini işbu Sözleşme’nin kurulduğu ve yürürlüğe girdiği tarihte hizmet bedelini ödeyerek satın almıştır. Hizmet bedeli, Kullanıcı’nın, Proje Sahibi veya Sponsor olmasına göre değişir. Kullanıcı, üyelik paket ücreti veya sponsorluk komisyon bedeli öder. Bu husustaki tüm detaylar Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenmiştir.

Satın alınan Dijital Sponsorluk hizmetlerinin özellikleri ve kullanım koşulları Site’deki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir. İşbu Sözleşme ile WLY, Site’de ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan WLY uygulamalarından WLY’nin sunduğu ve WLY’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital Sponsorluk hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Kullanıcı’ya sunmayı; Kullanıcı da WLY kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında WLY’ye ödemeyi taahhüt eder. Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi halinde Üyelik hakları sona erer.

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital Sponsorluk hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder

5. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Ön Bilgilendirme Forumu ve işbu Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

6. WLY KULLANICI SİSTEMİ

  • Kullanıcı ve Sponsor, İnternet Sitesi’ye üye olmak için Kullanıcı Sözleşmesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın gerekli dokümanları ve sair hukuki belgeleri imzalamayı kabul eder.

  • Proje Sahibi, Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen üyelik paketi satın almadan İnternet Sitesi’de, Proje oluşturamaz. Proje Sahibi tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için ödenmesi gereken Üyelik Paketi bedelleri ödendikten sonra Proje Sahibi’nin üyeliği otomatik olarak başlar. Üyelik paketi ücretleri tek taraflı olarak WLY tarafından herhangi bir zaman diliminde değiştirilebilir. Proje Sahibi, Proje oluşturma adımlarını izleyerek projesini oluşturur ve WLY’nin onayına gönderir. WLY maksimum 2 (iki) iş günü içerisinde projeyi onaylayabilir, reddedebilir veya düzenleme talebi gönderebilir. Ancak Proje, WLY tarafından uygun bulunması kayıt ve şartıyla, WLY tarafından onaylandıktan sonra İnternet Sitesi’nde yayına alınır ve sponsor arayışı başlar. WLY, PROJE’yi onaylamazsa, Proje Sahibi tarafından ödenen Üyelik Paketi bedelini iade eder.

  • Sponsor, İnternet Sitesi’ne ücretsiz üye olur. Sponsorluk satın alma işlemi için herhangi bir WLY onayı gerekmez. Sponsorluk Bedeli’ne göre belirlenen Sponsorluk Komisyon Bedeli’ni, WLY’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu aracılığıyla, kredi kartıyla ödedikten sonra Sponsor ve Proje Sahibi birbirlerinin iletişim bilgilerini otomatik olarak görebilirler ve iletişime geçebilirler.Proje Sahibi, PROJE’ye sponsor olmak isteyen Sponsor’u kendine ve/veya PROJE’ye uygun bulmazsa ve sponsor olarak kabul etmek istemezse WLY ile konuyla alakalı olarak en geç 2 (iki) iş günü içerisinde iletişime geçer ve söz konusu sponsorluk iptal edilir. Proje Sahibi’nin iptal talebi ile ilgili olarak Sponsor’un hiçbir iddia, itiraz hakkı bulunmamaktadır. Sponsor bu durumu peşinen gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sponsor’un ödemiş olduğu Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin tamamı WLY tarafından Sponsor’a geri iade edilir.

  • Proje Sahibi ve Sponsor’un anlaşmaları ve Sponsorluk Bedeli üzerinden belirlenen Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin, ödeme kuruluşu aracılığıyla, Sponsor’un kredi kartıyla, WLY’e tam ve eksiksiz ödenmesi üzerine, WLY, Proje Sahibi’nin iletişim bilgilerini Sponsor’a iletir. Bu süreçten önce Proje Sahibi’nin ve/veya Sponsor’un birbirlerine iletişim bilgilerini vermeleri mümkün değildir. Proje Sahibi ve Sponsor’un iletişim bilgileri birbirlerine iletildikten sonra WLY’nin görevi tamamlanır Proje Sahibi ve Sponsor’a karşı hiçbir yükümlülüğü kalmaz.

  • PROJE’den seçilen Sponsorluk Paketi Bedeli’nden WLY Sponsorluk Komisyon Bedeli düşüldükten sonra Sponsor tarafından geri kalan bedel direkt Proje Sahibi’ne ödenir. Proje sahibine direkt ödenen Sponsorluk Bedeli’nin ödenmesine ilişkin olarak WLY’nin herhangi bir sorumluluğu ve her ne nam altında olursa olsun bir yükümlülüğü yoktur. WLY’in işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüğü yalnızca Proje Sahibi ve Sponsor’un iletişim kurmasını sağlamaktır.

Her WLY kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her Kullanıcı’ya özeldir ve aynı Kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

Her Kullanıcı’nın, WLY üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem WLY sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

“Şifre” sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde WLY, talep üzerine kullanıcının WLY sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve WLY şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

WLY, Kullanıcılarını WLY’de kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri projeler ile WLY sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca WLY kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcı’nın, WLY sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli etkinlik, proje, tanıtım ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Kullanıcı’nın belirlemiş oldukları WLY sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, iletişimin daha kolay kurulması amacıyla Proje Sahibi ve Sponsor ile yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra paylaşılacaktır.

WLY, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının Proje Sahibi ve Sponsor ile paylaşılmasından dolayı Proje Sahibi ve Sponsor ve/veya ilgili üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

WLY sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. WLY, söz konusu bilgilerle Kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler WLY Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7. KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, WLY’e bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan WLY’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı, Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetlerini belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından WLY’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal WLY’e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan WLY’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, WLY hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve İnternet Sitesi’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e- posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak WLY üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde WLY üyeliğinin sona erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

WLY tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının WLY'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

WLY hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, etkinlik, proje ilgili olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın WLY/İnternet Sitesi ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Proje Sahibi ile Sponsor ve sair üçüncü şahıslar, kullanıcılar arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere WLY'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, WLY’nin bu etkinlikleri, projeleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları, etkinlikleri, projeleri moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

WLY tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle WLY'nin sorumlu olmayacağını;

WLY servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan WLY'nin sorumlu olmayacağını;

WLY/İnternet Sitesi’de sunulan hizmetlere WLY tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda WLY'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü WLY'nin sorumlu tutulamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü şahıslar tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan WLY’nin sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü şahısların fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi,

İnternet Sitesi’ye eklenecek Kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların WLY’e devredildiğini;

Diğer Kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer Kullanıcıların WLY sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

WLY sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde WLY’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde WLY’nin bu Kullanıcı’nın ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya WLY üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer Kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi

WLY hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, WLY sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı WLY'den tazminat talep etmemeyi;

WLY'den izin almadan WLY servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

WLY'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde WLY'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

WLY'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

WLY sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların WLY’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

8. WLY’E TANINAN YETKİLER

WLY herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. WLY güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İnternet Sitesi’nin veya online ödeme yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı WLY’nin, Kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre WLY tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. WLY, kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş Kullanıcıların veya WLY sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. WLY, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. WLY Kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı WLY sorumlu tutulmayacaktır. WLY kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. WLY kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, mesaj, haber, dosya, etkinlik/proje ile ilgili bilgiler vs gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya WLY sistemi içinde WLY tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’den kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, WLY'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. WLY İnternet Sitesi’de yayınlanan etkinlik, proje içeriğine, kapsamına dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair WLY gerekli özeni gösterecektir ancak Proje Sahibi’nin proje/ekinliğine kapsam ve içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan WLY sorumlu değildir. WLY, Kullanıcıların, İnternet Sitesi ve/veya WLY sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden WLY'nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. WLY kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda Kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. WLY, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. WLY Proje Sahibi’nin etkinliği, projesi, projenin kapsamı içeriği ve sağladığı içerikten kesinlikle sorumlu değildir.

9. HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, müşterinin Üyelik işlemine onay verip ödemenin gerçekleştiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir. Kullanıcı İnternet Sitesiye kaydolurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan site veya uygun elektronik cihazlar üzerinden hizmet alabilir.

10. HİZMET BEDELİ

WLY, Dijital İçerik hizmetlerini ücretli olarak sunmaktadır. Proje Sahibi olan Kullanıcı, seçtiği üyelik paketine göre, WLY tarafından sunulan hizmet bedellerini işbu Sözleşme’yi kabul ederek kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça WLY’in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hizmetlerin WLY tarafından sunulması ve Kullanıcı tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Kullanıcı’nın WLY’e, Kullanıcı/Üye olmak istemesi ve işbu Sözleşme’yi okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, otomatik yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması ile geçerlilik kazanır.

Sponsor, İnternet Sitesi’ye üye olmak için herhangi bir üyelik ücreti ödemez. Ancak WLY’e ödenecek Sponsorluk Komisyon Bedeli, Sponsor tarafından ödenecektir.

Proje Sahibi olan Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde WLY tarafından sunulan hizmetleri onaylayarak icazet verdiği ve ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde WLY tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Kullanıcı, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

WLY, her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde, işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Kullanıcı’dan tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Kullanıcı, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir. Üyelik ücreti tahsil edilirken Kullanıcı’nın verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan WLY sorumlu değildir.

Proje Sahibi tarafından ödenecek üyelik paket ücreti ve Sponsor tarafından ödenecek sponsorluk komisyon bedeli online ödeme yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile ödeme kuruluşları (örneğin İyzico vb gibi ödeme kuruluşları) vasıtasıyla anında online ödeme yöntemiyle tahsil edilir. Online ödeme yöntemi kullanılarak yapılacak ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış ödemelerde, fatura ödeme kuruluşu tarafından düzenlenir.

11. HİZMET BEDELİ İADESİ

Kullanıcıya ücret iadesi ancak aşağıdaki koşullarda yapılabilir:

(i) Proje Sahibi, Proje’ye sponsor olmak isteyen Sponsor’u kendine ve/veya Proje’ye uygun bulmazsa ve sponsor olarak kabul etmek istemezse, WLY ile konuyla alakalı olarak en geç 2 (iki) iş günü içerisinde iletişime geçer ve söz konusu sponsorluk iptal edilir. Proje Sahibi’nin iptal talebi ile ilgili olarak Sponsor’un hiçbir iddia, itiraz hakkı bulunmamaktadır. Sponsor bu durumu peşinen gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sponsor’un ödemiş olduğu Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin tamamı WLY tarafından Sponsor’a iade edilir.

(ii) Proje Sahibi ve Sponsor’un, yukarıda belirtilen şartları yerine getirerek, anlaşmaları üzerine,
(i) Sponsor, Sponsorluk Komisyon Bedeli’ni derhal tam ve eksiksiz olarak WLY’e, ödeme kuruluşu aracılığıyla, kredi kartı ile öder, (ii) Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin Sponsor tarafından ödendiği gün Proje Sahibi’nin projesinin başlangıç tarihinin son 3 (üç) ayına kadar münhasırlık taahhüttü başlar bu süre içerisinde proje sahibi diğer kişi ve kurumlarla görüşemez, münhasırlık süresi bittikten sonra WLY ile çalışmaya devam edebilir ancak başka kişi, kurumlarla çalışmakta serbesttir, (iii) Proje Sahibi ve Sponsor görüşmelerini ilerletememeleri ve anlaşmazlık halinde, Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin 3⁄4’ü (dörtte üç) ödeme kuruluşu aracılığıyla WLY tarafından Sponsor’a geri ödenir. Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin 1⁄4’ü (dörtte bir) her halükârda WLY’e ait olup Sponsor tarafından geri talep edilemez.
(iv)Sponsorluk Komisyon Bedeli’ne ilişkin makbuz WLY tarafından Sponsor’a kesilir.

(iii) Proje’nin herhangi bir nedenle Proje Sahibi tarafından zamanında ve işbu Sözleşme çerçevesinde taahhüt edildiği şekilde gerçekleştirilememesi halinde ve/veya Sözleşme’nin Sponsor tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde; Proje Sahibi, Sponsor’dan aldığı tüm ödemeyi 5 (beş) gün içerisinde Sponsor’a ve WLY’e ödediği Sponsorluk Bedeli Komisyonu’nun tamamını ödeyecektir.

12. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital Sponsorluk hizmetlerini satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, İnternet Sitesi’nde ve WLY uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

Kullanıcı, WLY’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital Sponsorluk hizmetlerinin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Kullanıcı’ya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

WLY’nin işbu Sözleşme kapsamında Dijital Sponsorluk hizmetleri sunuyor olmasının, Kullanıcı’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

WLY, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden ve/veya ödeme kuruluşunun bakım yapmasından kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. KULLANICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı WLY’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

WLY’nin sunduğu Dijital İçerik hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan WLY’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

WLY, Dijital İçerik hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini, etkinlikleri, projeleri ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, WLY’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, WLY’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında WLY’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, WLY’nin internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, Kullanıcı’nın WLY hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve WLY’nin oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

WLY, Kullanıcı’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve Kullanıcı’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, İnternet Sitesi, WLY uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

WLY, kişisel veri sahibi olan Kullanıcı’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, WLY’nin İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve WLY’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

Kullanıcı, Üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

WLY, Kullanıcı’nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. WLY, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve Kullanıcı sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. WLY, Kullanıcı’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta, SMS veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmede madde 22’de promosyon ve tanıtımlara ilişkin açık rıza hükmü mevcuttur. WLY, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

WLY, Kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslara aktarabilir. Kullanıcı verilerinin aktarımı hususunda WLY Gizlilik Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. Kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. Kullanıcı’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. WLY, Kullanıcı’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkûr amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

WLY, KVKK’nın öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

Kullanıcı’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, WLY ile irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. WLY, KULLANICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir. Bu cevapla ilgili olarak KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ilan edilen ücreti aşmamak üzere bir hizmet bedeli Kullanıcı’dan tahsil edilebilir.

Kullanıcı’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde, çerezler, İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun şekilde Kullanıcı’nın cihazına yerleştirilir.

WLY, Kullanıcı tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri KVKK’nda öngörülen esaslara uygun şekilde WLY’e iletmiş olması koşulu ile ve talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için Kullanıcı talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle WLY’e göndermelidir. Talebin WLY tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Kullanıcı cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

(i) İşbu Ön Bilgilendirme Formunda düzenlenen ve satışı gerçekleştirilen hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen, Proje Sahibi ve Sponsor’a anında teslim edilen gayri maddi nitelikte hizmet olduğundan, Proje Sahibi ve Sponsor’un iletişim bilgileri birbirlerine iletildikten sonra, WLY’nin görevi tamamlanır ve Proje Sahibi ve Sponsor’a karşı hiçbir yükümlülüğü kalmaz.

(ii) WLY, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti Üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı hiçbir nam altında WLY’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

(iii) Kullanıcı, Dijital İçerik hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. WLY tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda WLY’nin zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme konusu haklar Kullanıcı tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

(iv) İşbu Sözleşme’nin Proje Sahibi tarafından feshi, Proje Sahibi tarafından Sponsor’a geri ödenmesi gereken tüm bedeller dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf Proje Sahibi ve Sponsor arasında çözümlenecektir. WLY, Proje Sahibi ve Sponsor arasında doğabilecek iddia, itiraz, talep ve ihtilaflara taraf değildir.

(v) Kullanıcı, kredi kartından Üyelik Paketi bedelinin tahsil edilmesinden bir sonraki aya ilişkin olarak geçerli olmak üzere, işbu Sözleşme’yi feshetmek istediği takdirde, Üyeliğini sonlandırabilir. Aksi takdirde, her ay kredi kartından İnternet Sitesi Üyelik Paketi ücreti otomatik olarak WLY tarafından tahsil edilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeksizin, Proje Sahibi tarafından, Proje devam ederken İnternet Sitesi’ne üyelik, ancak yukarıda (iv) numaralı bölümde belirtilen durumlarda sona erdirilebilir.

(vi) Kullanıcı, tek taraflı olarak Üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler WLY Gizlilik Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

(vii) Proje Sahibi, İnternet Sitesi’ye üyeliğini, İnternet Sitesi’de yayınlanan Proje tarihi sona erdikten sonra dilediği zaman sona erdirebilir.

(viii) Sponsor, İnternet Sitesi üyeliğini, dilediği zaman sona erdirebilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, Sponsor’un herhangi bir Proje’ye sponsor olması halinde, WLY ve Proje Sahibi’ne karşı Sponsorluk Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri aynen devam eder.

15. CAYMA HAKKI

Dijital Sponsorluk hizmetleri niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve Kullanıcıya anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan cayma hakkı bulunmamaktadır.

16. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

WLY’e ilişkin tüm marka ve logolar, WLY mobil uygulamasının ve İnternet Sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak WLY tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı WLY'e aittir. Üye, WLY'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını WLY'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya İnternet Sitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda WLY'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya WLY'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, WLY'nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

17. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya WLY'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") WLY'nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, WLY ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

18. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

WLY, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve İnternet Sitesi'de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi'de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi'de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

19. MUHTELİF HÜKÜMLER

19.1. Delil Sözleşmesi: Üye, işbu Sözleşme’nden doğabilecek ihtilaflarda WLY'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile WLY'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

19.2. Bildirim: WLY, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

19.3. Sözleşme'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

19.4. Sözleşme'nin Devri: Üye, WLY'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

19.5. Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

20. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca Kullanıcı, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Kullanıcı sorunları hakem heyetine veya Kullanıcı mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

21. BAŞVURU YOLLARI VE FERAGATLER

İşbu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat, yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Aksinin WLY tarafından açıkça belirtildiği haller haricinde, bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Sözleşme’nin bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

WLY’nin Uyuşmazlıkların Çözümü’nde veya bu Sözleşme’nin düzenlediği bir hakkı veya başvuru yolunu kullanmaması, kullanmakta gecikmesi veya kullanmayı ihmal etmesi, söz konusu haktan veya başvuru yolundan feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın veya başvuru yolunun WLY tarafından bir defa ya da kısmen kullanılması, söz konusu hakkın veya başvuru yolunun daha sonra kullanılmasını engellenemez veya sair şekilde kısıtlamaz.

22. TİCARİ İLETİLER RIZA

Kullanıcı, WLY tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat WLY ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlara özel fırsatlar geliştirilmesi, Kullanıcılar ile olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla Kullanıcılara, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesine açık rıza verdiğini kabul eder.

23. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından okunarak her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.